Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών, πρώην Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων, εντάσσεται στο Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

For UCNET profile in English please download this file ucnet_profile.pdf 

Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής τενικής και τεχνολογικής κατάρτισης, το οποίο αποτελείται από μηχανικούς δικτύων, μηχανολόγους, προγραμματιστές, τεχνικούς, καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών συγκροτείται από τις εξής ομάδες:

Στελέχωση
Υπεύθυνος: Ιωάννης Φραγκιαδάκης
Προσωπικό (κατ’ αλφαβητική σειρά) :

Δυνατότητες απασχόλησης στις Μονάδες Δικτύων και Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Υποδομών του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ.

Για την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες απασχόλησης :