Στο Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής.

Εμφάνιση των στατιστικά από των αριθμό των αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης :

Προβολή, συγκεντρωτικά των συστημάτων παρακολούθης κρατήσεων για τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες τηλεσυνεργασίας.

(Κεντρικά συστήματα τηλεδιάσκεψης, Κεντρική διατμηματική αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης, εξοπλισμός εγαστηρίου βίντεο)

Σε συνέχεια της 427ης/19.3.2020 απόφασης της συγκλήτου το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποίησε την λειτουργία της «Υπηρεσίας υποστήριξης διδακτικού προσωπικού» του Ιδρύματος με σκοπό την παροχή βοήθειας σε θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η υπηρεσία «Υποστήριξης διδακτικού προσωπικού» παρέχεται από τους τοπικούς διαχειριστές των Σχολών και των Τμημάτων.