Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών και φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών ανταλλαγής (αποστολής και λήψης) μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχεται:

 • στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, διοικητικό / τεχνικό προσωπικό) ως η Κεντρική Υπηρεσία E-mail του Ιδρύματος στο επίσημο Όνομα Χώρου (Domain Name) uoc.gr. Η πρόσβαση ελεγχεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου του Ιδρύματος (LDAP)

και προσφέρει:

 • Σύγχρονη, ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης, επεκτασιμότητα, ασφάλεια και υψηλή διαθεσιμότητα 
 • Διασύνδεση με την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος με ένα ενιαίο λογαριασμό χρήστη για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος
 • Δυνατότητα προσθήκης εναλλακτικής ή ψευδώνυμης διεύθυνσης (alias)

Αποδέκτες της υπηρεσίας είναι όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Προσβαση στην Υπηρεσία

 • Μέσω μιας εφαρμογής email, όπως Mozilla Thunderbird,  Microsoft Outlook, Apple Mail, με υποστήριξη των πρωτόκολλων IMAP και POP3.
 • Διαδικτυακά στη διεύθυνση  https://mail.uoc.gr (Κεντρική Υπηρεσία E-mail Πανεπιστημίου Κρήτης) ή σε δικό σας όνομα χώρου (για εξωτερικούς φορείς)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικό λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email clients)

 • Αυτόματος έλεγχος εισερχομένων/εξερχομένων μηνυμάτων για ιούς, με καθημερινή ενημέρωση για νέες εκδόσεις.
 • Αυτόματος έλεγχος εισερχομένων μηνυμάτων για ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM),  ειδική σήμανση αυτών ή/και μεταφορά τους σε ειδικό φάκελο 
 • Διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων των μηνυμάτων των χρηστών σε καθημερινή βάση για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα επαναφοράς.
 • (Για τα καταχωρημένα στον LDAP μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης ) Δυνατότητα δήλωσης των παλαιών διευθύνσεων e-mail που διαθέτουν σε κάποιο σύστημα του Ιδρύματος, ως εναλλακτική ή ψευδώνυμη διεύθυνση και λήψη των μηνυμάτων στο γραμματοκιβώτιο της Κεντρικής Υπηρεσίας E-mail. 

Λογισμικό

Γίνεται χρήση μόνο λογισμικού ανοιχτού κώδικα:

 • Sendmail
 • Dovecot
 • Apache
 • Spamassassin
 • Clamav

Διαθεσιμότητα Χωρητικότητας

Για λόγους διατήρησης της καλής λειτουργίας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας, έχουν οριστεί τα ακόλουθα όρια ορθής χρήσης της υπηρεσίας.

Μέγιστο μέγεθος γραμματοκιβωτίου

10GB

Μέγιστο μέγεθος εξερχόμενων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων

12MB

Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά εξερχόμενο μήνυμα, αφορά στο Web mail

320

Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά ημέρα, αφορά στο Web mail

600

Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά εξερχόμενο μήνυμα / ημέρα με χρήση SMTP-AUTH εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης

100

 • Συνιστάται η αποστολή μηνυμάτων σε αριθμό μικρότερο από 100 παραλήπτες.
 • Παρέχεται δυνατότητα αύξησης των ως άνω ορίων, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος στη διεύθυνση helpdesk [at] uoc.gr

HelpDesk

Για την επίλυση προβλημάτων ή ερωτήσεις σχετικά με την υπηρεσία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο/διαχειριστή του τμήματος ή της υπηρεσίας τους και με το helpdesk (https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/), δημιουργώντας νέο αίτημα για το ερώτημα τους.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικό λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email clients)

[10-04-2017] : Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πρόταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματός μας στην  147η /10-4-2017 συνεδρία αποφάσισε τη διαγραφή των μηνυμάτων στους φακέλους  Spam  και Trash της Κεντρικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τα οποία έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 30 ημερών, προκειμένου να ελευθερωθεί αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος θα καλύψει επιπλέον ανάγκες των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.