Η Υπηρεσία Καταλόγου είναι μια δικτυακή υπηρεσία που περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας χρηστών (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κλπ) αλλά και δεδομένα σχετικά με δικαιώματα χρήσης αλλά και επιπέδου δικαιωμάτων μιας υπηρεσίας. Η δομή της υπηρεσίας είναι ιεραρχική και δενδροειδής.
Η υπηρεσία ταυτοποιεί όλους τους πόρους ενός δικτύου και τους κάνει διαθέσιμους σε χρήστες και εφαρμογές και συγκεκριμένα  περιλαμβάνει δεδομένα για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
Δίδοντας τη δυνατότητα για αναζήτηση στοιχείων των χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παν/μίου Κρητης, με τρόπο παρόμοιο όπως ένας παραδοσιακός τηλεφωνικός κατάλογος και παρέχοντας υπηρεσίες ταυτοποίησης χρηστών προς άλλες δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

Η Υπηρεσία Καταλόγου αποτελείται από:

  1. Έναν κατάλογο πληροφοριών για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης
  2. Τις διαδικασίες πρόσβασης και αναζήτησης στις πληροφορίες που περιέχονται στον κατάλογο
  3. Τη διαχείριση και διασφάλιση των πληροφοριών αυτών

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Λογαριασμών στην Υπηρεσία Καταλόγου. 

Κανονισμός-Ηλεκτρονικών-Λογαριασμών.pdf

 

Για τη δημιουργία νέου ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε: