Οι Κεντρικές Υπηρεσίες  Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχουν δυνατότητες συνεδρίασης με Τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα, ήχο και δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων απομακρυσμένων σημείων-χρηστών καθώς και εγγραφής της. Οι υπηρεσίες εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με σκοπό την εξυπηρέτηση των  διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος (διοικητικές πράξεις, εκλεκτορικά, παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών, εκδηλώσεις – ομιλίες, ημερίδες, τηλεκπαιδεύσεις, σεμινάρια).

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με χρήση της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής του Κεντρικού Εξοπλισμού Βίντεο και Τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Δικτύων και Επικοινωνιών, παρέχουν τη δυνατότητα στην Πανεπιστημιακή κοινότητα της σύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους μεταξύ τους χώρους.

Δυνατότητα συμμετοχής σε τηλεσυνεργασία, τηλεδιάσκεψη παρέχεται με:

 • Φυσική παρουσία του συμμετέχοντα σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα Τηλεδιασκέψεων-Τηλεκπαιδεύσεων
 • Συμμετοχή μέσω client εφαρμογής (Jabber) από προσωπικό υπολογιστή

Οι μετέχοντες έχουν συγχρόνως οπτική και ακουστική επαφή. Η τηλεδιάσκεψη γίνεται σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει να γίνει ομιλία, συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Η επικοινωνία περιλαμβάνει την ανταλλαγή βίντεο, ήχου και δεδομένων (παρουσίασης), παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους αλληλεπίδρασης και προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.

 1. Τηλεδιάσκεψη πολλών σημείων εντός και εκτός του Π.Κ
  • Υποστήριξη συνδέσεων από και προς οργανωμένες αίθουσες Τηλεκπαίδευσης-Τηλεδιάσκεψης (μέσω πρωτοκόλλων H323 και SIP).
  • Υποστήριξη συνδέσεων από και προς προσωπικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, με εγκατάσταση κεντρικά διαμοιραζόμενης εφαρμογής (Jabber)
 2. Κεντρική εγγραφή βίντεο, ήχου και παρουσιάσεων των τηλεδιασκέψεων,  τηλεσυνεργασιών και ηλεκτρονική μεταφορά του αρχείου στον αιτούντα, όπου απαιτείται. Η εγγραφή συνεδριών υποστηρίζει τα ακόλουθα σενάρια:
  • Εγγραφή ομιλίας ή διάλεξης με σύνδεση από χώρο που διαθέτει εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης (SIP/H323)
  • Εγγραφή ομιλίας ή διάλεξης με σύνδεση από φορητή υπολογιστική συσκευή που διαθέτει λογισμικό τηλεδιάσκεψης που υποστηρίζει (SIP/H323)
  • Εγγραφής συνεδρίας τηλεδιάσκεψης δύο συμμετεχόντων 
  • Εγγραφής συνεδρίας τηλεδιάσκεψης πολλών συμμετεχόντων
  • Εγγραφή συνεδρίας και απόδοση μόνο ηχητικού μέρους της συνεδρίας  
 3. Διακωδικοποίηση των εγγραφών σε διαφορετικές ποιότητες βίντεο και ήχου

Ο κεντρικά προσφερόμενος εξοπλισμός που εξυπηρετεί τις προσφεόμενες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας είναι ο ακόλουθος: 

 • Cisco Video Communication Server (VCS)
  • Cisco VCS control
  • Cisco VCS expressway
 • Cisco Multiuser Conference Unit (MCU)
 • Cisco TelePresence Management Suite (TMS)
 • Cisco TelePresence Content Server (TCS)
 • Jabber Video for TelePresence (Movi)

 

Video Communication Server (VCS)

O Video Communication Server (VCS) είναι ένας SIP Registrar και Proxy καθώς και ένας H.323 Gatekeeper για τις συσκευές τηλεδιάσκεψης του δικτύου του Π.Κ. Περιλαμβάνει το TelePresence Video Communication Server Control (VCS Control) και TelePresence Video Communication Server Expressway (VCS Expressway) για να επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή ομαλή επικοινωνία βίντεο μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο. O VCS Control παρέχει την δυνατότητα κλήσης βίντεο, τον έλεγχο της συνεδρίας, την δυνατότητα εγγραφής μίας συσκευής τηλεδιάσκεψης (registration), ως και βελτιωμένη ασφάλεια για την τηλεδιάσκεψη εντός του εσωτερικού δικτύου του Π.Κ. Επιπλέον επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ H323 & SIP συστημάτων τηλεδιάσκεψης. Επιτρέπει τον καθορισμό παραμέτρων όπως της δρομολόγησης, σχεδίων αριθμοδότησης, και αξιοποίησης του bandwidth. Για την επέκταση των παραπάνω υπηρεσιών και εκτός του δικτύου του Π.Κ χρησιμοποιείται ο VCSexpressway. O VCS Expressway επιτρέπει την επικοινωνία με συσκευές τηλεδιάσκεψης εκτός του δικτύου του Π.Κ.  διαπερνώντας με ασφάλεια το τείχος προστασίας του Π.Κ, επιτρέποντας την επικοινωνία με βίντεο με οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο.

 

Μultipoint control unit (MCU)

H Μultipoint control unit (MCU), είναι η συσκευή που χρησιμοποιείται για να γεφυρώσει (bridge) τις συνδέσεις τηλεδιάσκεψης. Η MCU είναι ένα τελικό σημείο σχετικά με το τοπικό δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα για τρία ή περισσότερα τερματικά σημεία (Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης ή Η/Υ)  και πύλες (άλλες  MCU) να συμμετάσχουν σε μια τηλεδιάσκεψη. H MCU μπορεί να υποστηρίξει την ταυτόχρονη σύνδεση έως 6 τερματικών σημείων σε ανεξάρτητο αριθμό τηλεδιασκέψεων με ποιότητα εικόνας και ήχου υψηλής ευκρίνειας (HD) και 12 τερματικών σημείων σε ανεξάρτητο αριθμό τηλεδιασκέψεων με κανονική ποιότητα εικόνας και ήχου (SD).

 

TelePresence Management Suite (TMS)

Το TelePresence Management Suite (TMS) προσφέρει πλήρη έλεγχο και διαχείριση των  παραμέτρων  των υπολοίπων συστημάτων, των υποδομών, και των τελικών σημείων, ώστε να συγκεντρώσει τη διαχείριση ολόκληρου του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Η διαχείριση του δικτύου και των συστημάτων  απλοποιείται με την παροχή δυνατοτήτων προγραμματισμού και αυτοματοποίησης, των εργασιών χρήσης και συντήρησης του συνολικού συστήματος τηλεδιάσκεψης. Το TMS ενσωματώνει τηλεφωνικούς καταλόγους τους οποίους δημιουργεί παραγωγικά αντλώντας πληροφορίες από εξωτερικές πηγές και αξιοποιώντας δεδομένα του ιστορικού κλήσεων του συστήματος. Επιτρέπει να προγραμματιστούν συσκέψεις γρήγορα και εύκολα, επιτρέποντας την αποτελεσματική συνεργασία, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη των υποδομών σε ολόκληρο το σύστημα τηλεδιάσκεψης. Διαχειρίζεται τις συνδέσεις μέσω Jabber clients για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων μέσα από Υπολογιστές Desktop και Laptop. Παρέχει επίσης μια ολοκληρωμένη σειρά αναφορών χρήσης (usage reports) των συστημάτων.

                                                                               

TelePresence Content Server (TCS)

Ο εξυπηρετητής περιεχομένου  TelePresence Content Server (TCS) παρέχει δυνατότητες καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης τηλεδιασκέψεων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, τηλεκπαιδεύσεων.  Ο TCS απλοποιεί την διαδικασία της εγγραφής και διαμοιρασμού περιεχομένου βίντεο και ήχου. Με την χρήση του μπορεί να δημιουργηθεί πολυμεσικό υλικό υψηλής ποιότητας από οποιοδήποτε τερματικό σημείο (Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ή PC με λογισμικό τηλεδιάσκεψης). Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να διαμοιραστεί ζωντανά ή κατ’ απαίτηση μαγνητοσκοπημένο, οποιαδήποτε στιγμή. Συμπερασματικά η διαδικασία της εγγραφής, επεξεργασίας, και διαμοιρασμού πολυμεσικού περιεχομένου αυτοματοποιείται και απλοποιείται εξαιρετικά με την χρήση του TCS.

 

Jabber Video for TelePresence (Movi)

Το Jabber Video for TelePresence (Movi) είναι μία εφαρμογή η οποία, μπορεί να εγκατασταθεί στο PC ή στο Mac του τελικού χρήστη και να παρέχει δυνατότητες τηλεδιάσκεψης από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο χρήστης.   Βασίζεται στο πρωτόκολλο SIP. Πρόκειται για μία εφαρμογή ενοποιημένων επικοινωνιών, η οποία ενοποιεί δυνατότητες παρουσιάσεων, άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, φωνής και βίντεο, διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας και συνδιάσκεψης. Αξιοποιώντας την συνολική υποδομή των Κεντρικών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας έχει δυνατότητες επικοινωνίας με οποιοδήποτε σύστημα τηλεδιασκέψεων  Η323/SIP.

 

 • Διοικητικές Πράξεις Π.Κ
 • Εκλεκτορικά Καθηγητών
 • Παρουσιάσεις Διδακτορικών Διατριβών
 • Εκδηλώσεις – Ομιλίες – Ημερίδες
 • Τηλεκπαιδεύσεις – Σεμινάρια
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου με την αξιοποίησης της εγγραφής βίντεο 

Απευθύνεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα του Π.Κ.

Για τη χρήση των Κεντρικών Υπηρεσιών  Τηλεσυνεργασίας  ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω. Επίσης η παρακολούθηση των κρατήσεων των κεντρικών συστημάτων γίνεται από το Σύστημα Κρατήσεων "Κεντρικών Συστημάτων Telepresence"

 1. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη γραμματεία του τμήματός του
 2. Η γραμματεία συμπληρώνει την αίτηση στο https://helpdesk.ucnet.uoc.gr η οποία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα (πέντε εργάσιμες μέρες) νωρίτερα ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την κράτηση των απαραίτητων πόρων, την διενέργεια των δοκιμών και επίλυσης τυχόν προβλημάτων.
 3. Ο τεχνικός τoy Τμήματος Δικτύων και Επικοινωνιών ενημερώνεται από την ηλεκτρονική αίτηση  για τη χρήση των υπηρεσιών και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες  Τηλεσυνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχουν δυνατότητες συνεδρίασης με Τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα, ήχο και δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων απομακρυσμένων σημείων-χρηστών  καθώς και εγγραφής της. Οι υπηρεσίες εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με σκοπό την εξυπηρέτηση των  διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος (διοικητικές πράξεις, εκλεκτορικά, παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών, εκδηλώσεις – ομιλίες, ημερίδες, τηλεκπαιδεύσεις, σεμινάρια).

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες συστημάτων τηλεδιάσκεψης:

 1. Εγγεγραμμένα συστήματα στον GK – Συστήματα αιθουσών τηλεδιασκέψεων- τηλεκπαιδεύσεων   καταχωρημένα στον Κεντρικό Ελεγκτή (Gatekeeper)  των  Υπηρεσιών Τηλεσυνεργασίας. Στα συστήματα έχει αποδοθεί τετραψήφιος αριθμός κλήσης ο οποίος είναι  δηλωμένος στον Κεντρικό Ελεγκτή (Gatekeeper).
 2. Μη εγγεγραμμένα συστήματα στον GK - Ανεξάρτητα συστήματα αιθουσών τηλεδιασκέψεων- τηλεκπαιδεύσεων. Τα συστήματα αυτά δεν έχουν δηλωθεί στον Κεντρικό Ελεγκτή (Gatekeeper)   των Υπηρεσιών Τηλεσυνεργασίας και δεν τους έχει αποδοθεί τετραψήφιος αριθμός κλήσης.

Ακολουθούν οι περιγραφές των σεναρίων κλήσεων από και προς τα συστήματα τηλεδιάσκεψης των Κεντρικών Υπηρεσιών Τηλεσυνεργασίας του ΠΚ.

Μέθοδοι Κλήσης προς:

 1. Μη εγγεγραμμένα συστήματα στον GK - Ανεξάρτητα συστήματα αιθουσών τηλεδιασκέψεων- τηλεκπαιδεύσεων και συστήματα τηλεδιάσκεψης εκτός του Ιδρύματος που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κεντρικό Ελεγκτή (Gatekeeper)  των  Υπηρεσιών Τηλεσυνεργασίας.
 1. Κλήση της δικτυακής διεύθυνσης IP του συστήματος πχ 147.52.119.8
 1. Εγγεγραμμένα συστήματα στον GK - Συστήματα αιθουσών τηλεδιασκέψεων- τηλεκπαιδεύσεων   εγγεγραμμένα στον Κεντρικό Ελεγκτή (Gatekeeper)  των  Υπηρεσιών Τηλεσυνεργασίας.
 1. Κλήση από Εγγεγραμμένα συστήματα εντός του Π.Κ, εσωτερικά τηλέφωνα 
 1. Κλήση του τετραψήφιου αριθμού του συστήματος system number” πχ 3938  
 2. Κλήση του URI του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Το URI διαμορφώνεται με  τον τετραψήφιο αριθμό του συστήματος ακολουθούμενο από το @vc.uoc.gr (“system_number”@vc.uoc.gr) πχ 3938@vc.uoc.gr

 

 1. Κλήση από Μη εγγεγραμμένα συστήματα εντός του Π.Κ ή από συστήματα εκτός του ΠΚ
 1. Κλήση της δικτυακής IP διεύθυνσης 147.52.119.8 ακολουθούμενης από δύο διέσεις ‘ ## ’ και τον αριθμό του συστήματος (147.52.119.8## “system_number”) πχ 147.52.119.8##3938
 2. Κλήση του URI του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Το URI διαμορφώνεται με  τον τετραψήφιο αριθμό του συστήματος ακολουθούμενο από το @vc.uoc.gr (“system_number”@vc.uoc.gr) πχ 3938@vc.uoc.gr 
 1. Κλήση  από εξωτερικές τηλεφωνικές συσκευές
 1. Κλήση του 2810 39 + τον τετραψήφιο αριθμό του συστήματος system number” πχ 2810 39 3938  

 

 1. Jabber Video
  1. Κλήση από Εγγεγραμμένα συστήματα σύστημα εντός του Π.Κ ή από Jabber Video
   1. Κλήση του username του χρήστη στο jabber video ακολουθούμενο από .movi (“username”.movi) πχ user.movi
   2. Κλήση του username του χρήστη στο jabber video ακολουθούμενο από .movi@vc.uoc.gr (“username”.movi@vc.uoc.gr) πχ user.movi@vc.uoc.gr
  2. Κλήση από Μη εγγεγραμμένα συστήματα εντός του Π.Κ ή από σύστημα εκτός του Π.Κ
   1. Κλήση του username του χρήστη ακολουθούμενο από το .movi@vc.uoc.gr (“username”.movi@vc.uoc.gr) π.χ user.movi@vc.uoc.gr
   2. Κλήση της δικτυακής IP διεύθυνσης 147.52.119.8 ακολουθούμενης από δύο διέσεις “##” και το username του χρήστη ακολουθούμενο από το .movi (147.52.119.8##“username”.movi) π.χ 147.52.119.8## user.movi

 

Δυνατότητες και περιορισμοί

Τα εγγεγραμμένα (registered) συστήματα τηλεδιάσκεψης:

 • Είναι συνδεδεμένα με την τηλεφωνία του Πανεπιστημίου Κρήτης επιτρέποντας κλήσεις  προς όλο το τηλεφωνικό δίκτυο του Ιδρύματος και παράλληλα μπορούν να δεχθούν οποιαδήποτε τηλεφωνική κλήση που ξεκινά εντός ή εκτός του Ιδρύματος.
 • Μπορούν να καλέσουν όλα τα συστήματα εκτός Ιδρύματος με χρήση IP και SIP URI.
 • Μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε σύστημα SIP ή H323 που υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα επικοινωνίας για την κωδικοποίηση ήχου και βίντεο.
 • Επιτρέπεται η επικοινωνία με πολλά συστήματα που υποστηρίζουν διαφορετικές κωδικοποιήσεις βίντεο και ήχου μέσω της διακωδικοποίησης (transcoding) που εφαρμόζουν τα κεντρικά συστήματα τηλεσυνεργασίας (telepresence)
 • Προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια λόγω του ότι προτείνεται να χρησιμοποιούν  ιδιωτική IP και όχι δημόσια IP αποτρέποντας την πρόσβαση στα συστήματα από υπολογιστές εκτός δικτύου.

Ο μόνος περιορισμός είναι ότι για τις κλήσεις που εμπλέκουν τα εγγεγραμμένα συστήματα θα πρέπει να ενημερώνεται η ομάδα διαχείρισης κεντρικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και τηλεσυνεργασίας για να ελεγχθεί ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο της τηλεδιάσκεψης δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην διαθεσιμότητα κλήσεων εκτός δικτύου του Π.Κ. Για την ενημέρωση πρέπει να αποστέλλεται e-mail στο helpdesk@uoc.gr

Για την εγγραφή των συστημάτων τηλεδιάσκεψης τηλεσυνεργασίας που διαθέτετε στον κεντρικό gatekeeper του Ιδρύματος ώστε να απολαμβάνει τις παραπάνω δυνατότητες παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο e-mail στο helpdesk@uoc.gr

 

-->