Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας στη Πανεπιστημιούπολη Βουτών, διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε Κεντρική Διατμηματική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, Τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα Ε.130 του Κτηρίου Μαθηματικών, ώστε να ικανοποιήσει τις σχετικές ανάγκες των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.  Ο ηλεκτρονικός, οπτικοακουστικός, υπολογιστικός  εξοπλισμός της αίθουσας καθώς και τα συστήματα τηλεδιάσκεψης έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν όλες τις υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης, τηλεσυνεργασίας και παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου βίντεο. Η λειτουργία της αίθουσας ολοκληρώνεται με ένα σύνολο κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών, που επιτρέπουν την υλοποίηση συνεδριών με την σύνδεση πολλών σημείων ταυτόχρονα, την καταγραφή σε εξυπηρετητές του Κέντρου Δεδομένων και την ζωντανή αναμετάδοση μέσω των υπηρεσιών βίντεο.

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός  της αίθουσας διαθέτει:

 • Τηλεδιάσκεψη με κάμερες υψηλής ευκρίνειας (HD)
 • Μετάδοση βίντεο του ομιλητή, παρουσιάσεων και εφαρμογών Η/Υ
 • Προβολικά Υψηλής ευκρίνειας
 • Μικρόφωνα σε θέσεις του ακροατηρίου και των ομιλητών
 • Ασύρματα μικρόφωνα
 • Κάμερα κειμένων και αντικειμένων
 • Η/Υ γραφείου
 • Ενσύρματη και ασύρματη Δικτύωση

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι, υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης-τηλεσυνεργασίας. Στην αίθουσα είναι δυνατή σε πραγματικό χρόνο η βίντεο εγγραφή των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος, για την διάθεσή τους σε πραγματικό χρόνο, ή εκ των υστέρων, με τη μορφή εκπαιδευτικού βίντεο.

 • Διαλέξεις μαθημάτων που απαιτούν εγγραφή σε βίντεο
 • Τηλεκπαιδεύσεις – Σεμινάρια
 • Εγγραφή σε βίντεο ειδικών διαλέξεων και παρουσιάσεων
 • Διοικητικές Πράξεις Π.Κ.
 • Εκλογικές Διαδικασίες Καθηγητών
 • Παρουσιάσεις Διδακτορικών Διατριβών
 • Εκδηλώσεις – Ομιλίες – Ημερίδες

Η αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης διατίθεται:

 • Προς το Διδακτικό προσωπικό
 • Σε Ομάδες φοιτητών
 • Σε Ερευνητικές και διοικητικές ομάδες
 • για παρακολούθηση εθνικών - διεθνών επιστημονικών Εκδηλώσεων και για απλές συναντήσεις

Η διαθεσιμότητα της αίθουσας εμφανίζεται στο σύστημα κρατήσεων της αίθουσας τηλε-εκπαίδευσης.

Για τη χρήση της αίθουσας  ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω.

 1. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη γραμματεία του τμήματός του
 2. Η γραμματεία συμπληρώνει την αίτηση στο https://helpdesk.ucnet.uoc.gr η οποία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα (πέντε εργάσιμες μέρες) νωρίτερα ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την διενέργεια των δοκιμών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων.
 3. Η γραμματεία ενημερώνει το προσωπικό της Μονάδας Δικτύων και Επικοινωνιών για τον τεχνικό, από την πλευρά του Τμήματός τους, που θα αναλάβει την υποστήριξη της αίθουσας κατά την χρονική περίοδο της αίτησης. Ο τεχνικός αυτός θα καταρτιστεί στην χρήση της αίθουσας από το προσωπικό της Μονάδας Δικτύων και Επικοινωνιών. Μετά την εκπαίδευση θα είναι ικανός να λειτουργήσει τον εγκατεστημένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό της αίθουσας :
  • Φωτιστμό,
  • Κλιματισμό,
  • Υπολογιστικά συστήματα και εξοπλισμό παρουσιάσεων,
  • Εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης,
  • Ηχητικά 
 4. Ο τεχνικός του Τμήματος που θα αναλάβει την λειτουργία της αίθουσας για το συγκεκριμένο αίτημα είναι υπεύθυνος
  • για την παραλαβή και επιστροφή των κλειδιών της αίθουσας από και προς στο helpdesk της Μονάδας Δικτύων και Επικοινωνιών
  • για την σωστή λειτουργία της αίθουσας ώστε να ανοίγει και να βεβαιώνει ότι έχουν κλείσει όλες οι πόρτες με το πέρας της συνεδρίας που εξυπηρετεί.
  • για την σωστή χρήση της αίθουσας (να μην επιτρέπει ποτά και φαγητό εντός της αίθουσας τηλε-εκπαίδευσης)
  • για την σωστή λειτουργία των φωτιστικών και κλιματισμού (άνοιγμα και κλείσιμο)
  • για την σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων 
  • για την σωστή ρύθμιση του ήχου στην αίθουσα
 5. Ο τεχνικός της Μονάδας Δικτύων και Επικοινωνιών ενημερώνεται από την ηλεκτρονική αίτηση  για τη χρήση της αίθουσας  και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.

Η Κεντρική Διατμηματική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, Τηλεδιάσκεψης στην Πανεπιστημιούλη Βουτών βρίσκεται στην ανατολική πλευρά και στο κάτω επίπεδο του κτιρίου του Τμήματος Μαθηματικών στην αίθουσα Ε.130.

Στο αρχείο odigies-pros-diamtimatiki-ath-tilekpedeusis.pdf και στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε φωτογραφίες σχετικές με την θέση της αίθουσας στο κτίριο: