Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020

 

Οδηγίες σε συχνές ερωτήσεις πάνω στην χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης - ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr/

 

Βιντεοσκοπηση μαθημάτων 

Για τη βιντεοσκόπηση μαθημάτων υπάρχουν διάφορα λογισμικά εμπορικά ή ελεύθερου κώδικα. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται οι εγγραφές να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Η ανάλυση του βίντεο να περιορίζεται σε υψηλή ανάλυση HD 1280 X 720
  • Να εγγράφονται με 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (15 fps)
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποίησης του βίντεο να ορίζεται στο 1 Mbps
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποίησης του ήχου να ορίζεται στα 96 Kbps
  • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και επεξεργασίας, το τελικό βίντεο μπορεί να συμπιέζεται με την εφαρμογή handbrake (https://handbrake.fr/). Είναι μια ελεύθερη εφαρμογή ανοικτού κώδικα, διαθέσιμη σε macOS Windows και Linux.

Ακολουθούν οδηγίες για τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων με την χρήση συγκεκριμένων λογισμικών 

 

Ανάρτηση βιντεοσκοπημένων διαλέξεων στο https://elearn.uoc.gr

 

Χρήση του λογισμικού turnitin για τον έλεγχο λογοκλοπής

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει το λογισμικό turnitin για την ανίχνευση λογοκλοπής. Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr. Οι διδάσκοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για τις δραστηριότητες "Ανάθεση εργασίας" και "Εργαστήριο". Οδηγίες για τη χρήση του turnitin στην πλατφόρμα moodle μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι με βοηθητικό υλικό για το Moodle :