Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων με τη χρήση της πλατφόρμας elearn.uoc.gr (Moodle), για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του 2020.
https://booking.ucdc.uoc.gr/Web/view-schedule.php?sid=14

Για προσθήκες και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη χρηστών της Μονάδας Επικοινωνιών και Δικτύων του Κέντρου ΤΠΕ, στο helpdesk (ατ) uoc.gr