Προσφέρονται ένα σύνολο υπηρεσιών φωνής αξιοποιώντας την τεχνολογία Voice Over IP σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί για περισσότερα από 15 έτη, ενοποιημένο δίκτυο φωνής πάνω στο δίκτυο κορμού του ιδρύματος. Τα σημεία παρουσίας του δικτύου είναι τα εξής:  Campus  Βουτών , Campus Γάλλου στο Ρέθυμνο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και κτίριο ‘Ξενία’ στο Ρέθυμνο.
Από το 2014 η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι Voice Over IP σε όλο το εύρος του.
Το δίκτυο φωνής του Πανεπιστημίου έχει άμεση διασύνδεση με το  ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο με δυνατότητα κλήσης τετραψήφιου αριθμού άνευ χρεώσεως.
Σημειωτέον ότι το τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι μέρος του εκτεταμένου δικτύου φωνής της ΕΔΕΤ Α.Ε., που παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης και λήψης κλήσεων, χωρίς χρέωση,  από ένα διευρυμένο δίκτυο φωνής που περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.
Η τηλεφωνική εγκατάσταση περιλαμβάνει περίπου 2.000 τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούν τις διοικητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος, με δυνατότητα επέκτασης σε 4.500 γραμμές.  Η διασύνδεση της εγκατάστασης με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υλοποιείται μέσω 5 ISDN PRI γραμμών του ΟΤΕ, οι οποίες μας δίνουν την δυνατότητα για 150 ταυτόχρονες εξωτερικές κλήσεις.    

 

Η υπηρεσία Αυτόματου Τηλεφωνητή (VoiceMail) επιτρέπει την καταγραφή και ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων στις περιπτώσεις που το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο ή ο καλούμενος δεν απαντά.
Ειδική λυχνία και ένδειξη στην οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής ενημερώνουν για την παρουσία νέου μηνύματος. Η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να ακούσουν τα μηνύματα τους είτε από το τηλέφωνο τους πατώντας το ειδικό κουμπί "με το φακελάκι" είτε καλώντας τον 4-ψήφιο αριθμό της υπηρεσίας (3030, 4040, 7070 & 5225) ενώ σε περίπτωση που βρίσκεται εκτός ιδρύματος τον αντίστοιχο 10-ψήφιο.

Η υπηρεσία του ονομαστικού τηλεφωνικού κατάλογου δίνει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναζητήσει και να βρει το τηλέφωνο επικοινωνίας κάθε μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η ενημέρωση του καταλόγου γίνεται σε πραγματικό χρόνο, άμεσα με την ενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής. Ο συγκεκριμένος κατάλογος αφορά μόνο στα τηλέφωνα που ανήκουν σε χρήστες και όχι σε χώρους όπως εργαστήρια, αμφιθέατρα αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.

 

Το Cisco Unified Contact Center είναι άλλο ένα κομμάτι της Cisco IP-Telephony. Χρησιμοποιεί την IP υποδομή για να προσφέρει  δυνατότητες όπως δρομολόγηση κλήσεων, σύστημα διαδραστικής ανταπόκρισης, σύστημα πληροφόρησης καλούντος και μπορεί να βοηθήσει τον Οργανισμό να υλοποιήσει γρήγορα μια Voice-Over-IP (VoIP) Call Center υποδομή. Ταυτόχρονα, το σύστημα ελέγχει τους διαθέσιμους πόρους στο Contact Center για να ικανοποιήσει τις ανάγκες πελατών, όπως της διαθεσιμότητας πρακτόρων, Interactive-Voice-Response (IVR), και του εύρους των ουρών αναμονής.
Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει στους χρήστες-μέλη του τηλεφωνικού κέντρου - Call Center έξυπνη διαχείριση κλήσεων αυτού σε επίπεδο πολυμέσων, όλα πάνω από περιβάλλον IP.
To Unified Contact Center Express (UCCX) συμβάλλει στη γρήγορη υλοποίηση μίας επιμερισμένης λύσης ενός κέντρου επικοινωνίας (contact center) στηρίζοντας τις προσπάθειες για  e-information και e-services.
Οι λειτουργίες και δυνατότητες του κέντρου περιλαμβάνουν:

 • intelligent call routing,
 • automatic call distribution (ACD),
 • network-to-desktop computer telephony integration (CTI),
 • interactive voice response (IVR) integration,
 • real-time – historical reporting.

Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών φωνής και τηλεφωνίας έγινε με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών δομών του Πανεπιστημίου και κατά τρόπου που εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία τους.
Στα τρία βασικά σημεία παρουσίας του ιδρύματος ( Γάλλος Ρεθύμνου, Βούτες & Κνωσός) λειτουργούν (βλ. σχ.1):

 • ένας Cisco Callmanager Subscriber (Server IP Telephone) με την βοήθεια του οποίου οι τηλεφωνικές συσκευές του σημείου συνδέονται και λαμβάνουν τηλεφωνικές υπηρεσίες.
 • ένας δρομολογητής - Voip Gateway, τεχνολογίας MGCP πάνω στον οποίο συνδέονται οι γραμμές του τηλεφωνικού παρόχου (Ε1 IDN/PRI), εν προκειμένω του ΟΤΕ, μέσω του οποίου δρομολογούνται οι κλήσεις προς το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο.
 • ο Cisco Callmanager Publisher που βρίσκεται στην κορυφή της διαχείρισης του τηλεφωνικού μας δικτύου και ο οποίος είναι ο κεντρικός εξυπηρετητής (server) μέσω του οποίου γίνεται η υλοποίηση του Cluster το οποίο μας δίνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά στην υπηρεσία.

Χαρακτηριστικά Κεντρικών Υπηρεσιών Φωνής  

 • Κεντρική διαχείριση της υπηρεσίας
 • Διαθεσιμότητα, σε περίπτωση βλάβης κάποιου από τους επιμέρους  Subscribers και αντικατάστασής του με το επόμενο διαθέσιμο
 • Δυνατότητα λειτουργίας της υπηρεσίας με έναν μόνο Subscriber σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή συντήρησης της υπόλοιπης υποδομής (συμπεριλαμβανόμενου και του Publisher)
 • Κεντρική δρομολόγηση των κλήσεων βάσει κανόνων κόστους και διασημότητας
 • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες (Voicemail, IP Contact Center)
 • Κεντρική διαχείριση των αντιγράφων ασφαλείας
 • Κεντρική διαχείριση του συστήματος συλλογής στατιστικών χρήσης της υπηρεσίας

 

Η υπηρεσία στατιστικών χρήσης δίνει την δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να εξάγει στατιστικά στοιχεία για την χρήση των τηλεφωνικών υπηρεσιών. Τα στατιστικά αφορούν στον χρόνο χρήσης της τηλεφωνικής υπηρεσίας για κάθε κατηγορία κλήσεων ( εσωτερικές, αστικές, υπεραστικές, διεθνείς και κλήσεις προς την ΕΔΕΤ Α.Ε.) και εκδίδονται μετά από αίτημα που θα υποβληθεί από την αντίστοιχη σχολή, τμήμα ή υπηρεσία του Πανεπιστημίου που ενδιαφέρεται σχετικά .