Οι Κεντρικές Υπηρεσίες Βίντεο του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχουν στην Πανεπιστημιακή Kοινότητα ένα σύνολο δυνατοτήτων για την δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου βίντεο, την διάθεση του ζωντανά στο διαδίκτυο (webcast) ή / και να επιτρέψει την παρακολούθηση του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (video on Demand) από οποιονδήποτε.

Αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογική υποδομή του κεντρικού εξοπλισμού Βίντεο της Μονάδας Επικοινωνιών και Δικτύων, καθώς και ένα εξοπλισμένο εργαστήριο βίντεο, διαθεσιμο προς όλο το προσωπικό του Ιδρύματος, υποστηρίζουν τόσο την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου καθώς και τις δράσεις συνεργασίας, προώθησης και προβολής των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων του Ιδρύματος.

Η παρακολούθηση και διάθεση περιεχομένου, καθώς και η διαχείριση των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσα από ένα σύγχρονο ενοποιημένο περιβάλλον το οποίο φιλοξενείται στην διεύθυνση http://video.ucnet.uoc.gr.

 

Οι κεντρικές υπηρεσίες βίντεο της Μονάδας Επικοινωνιών και Δικτύων του  Πανεπιστημίου Κρήτης περιλαμβάνουν εξοπλισμό και λογισμικό ώστε να καλύπτουν όλη την ροή εργασιών που απαιτείται από την εγγραφή βίντεο έως την διάθεση εικονοροής για παρακολούθηση ζωντανά (webcast) ή / και κατά απαίτηση από το διαδίκτυο (video on demand).  

Για την εγγραφή και επεξεργασία των βίντεο είναι διαθέσιμος ο ακόλουθος εξοπλισμός κατόπιν αιτήσεως στο helpdesk@uoc.gr.

Η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού εμφανίζεται στο σύστημα κρατήσεων εξοπλισμού εργαστηρίου βίντεο που μπορείτε να δείτε από εδώ.

Εργαστήριο επεξεργασίας βίντεο που περιλαμβάνει:

 • Φορητό εξοπλισμό για βιντεοσκόπηση μαθημάτων και εκδηλώσεων του Ιδρύματος. Κάμερες Υψηλής Ευκρίνειας (HD), τρίποδο, ασύρματα μικρόφωνα
 • Φορητό υπολογιστικό εξοπλισμό και λογισμικό για την κωδικοποίηση και μετάδοση μέσω διαδικτύου (encoding pc)
 • Σταθερό υπολογιστικό εξοπλισμό και λογισμικό για την επεξεργασία και κωδικοποίηση βίντεο

Πλατφόρμα υπηρεσιών βίντεο και Εξυπηρετητές Βίντεο :

Οι υπηρεσίες βίντεο προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας http://video.ucnet.uoc.gr  Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί  και λειτουργεί από το προσωπικό της Μονάδας Δικτύων και Επικοινωνιών

Η υλοποίηση των  Κεντρικών Υπηρεσιών Βίντεο βασίζεται στην χρήση της υποδομής των media servers. Η υποδομή αυτή αποτελείται από ένα Windows Media Server και ένα Wowza Media Server. Ο διαμοιρασμός του  βίντεο περιεχομένου πραγματοποιείται με την χρήση των παραπάνω media servers.

Wowza Sreaming Engine 

Ο διακομιστής πολυμέσων Wowza Sreaming Engine είναι ένα ενιαίο λογισμικό διακομιστή που αναπτύχθηκε από την Wowza Media Systems. Χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ζωντανής και κατ’ απαίτηση εικόνας, ήχου και εμπλουτισμένων εφαρμογών διαδικτύου [RIA’s] συνεχούς ροής μέσω δημόσιων και ιδιωτικών δικτύων πρωτοκόλλου Διαδικτύου [IP] σε επιτραπέζιους, φορητούς και tablet υπολογιστές, κινητές συσκευές, αποκωδικοποιητές τηλεοράσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου [IPTV], συνδεόμενες στο διαδίκτυο τηλεοράσεις και άλλες συσκευές συνδεδεμένες σε δίκτυο.

Ο διακομιστής είναι μια εφαρμογή Java αναπτυσσόμενη στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Linux, Mac OS X, Solaris, Unix και Windows. Ο Wowza Media Server μπορεί να αναμεταδώσει συνεχή ροή σε πολλαπλούς τύπους πελατών και συσκευών αναπαραγωγής ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών αναπαραγωγής πολυμέσων [players] Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Apple QuickTime και συσκευών ολοκληρωμένων συστημάτων γραφείου [iOS] (iPad, iPhone, iPod Touch), κινητά τηλέφωνα 3GPP (Android, BlackBerry OS, Symbian, κλπ), αποκωδικοποιητές IPTV (Amino, Enseo, Roku και άλλες) και κονσόλες παιχνιδιών όπως η Wii και το PS3.

Πλατφόρμα υπηρεσιών βίντεο http://video.ucnet.uoc.gr 

Ζωντανές - Μεταδόσεις σε πραγματικό χρόνο ροής εικόνας και ήχου (http://video.ucnet.uoc.gr/live) από τον χώρο της εκδήλωσης (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στους διαχειριστές των υπηρεσιών). Δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης τηλεδιάσκεψης σε συνεργασία με τις Κεντρικές Υπηρεσίες Τηλεσυνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Η υπηρεσία αξιοποιεί τις δικτυακές υποδομές του Πανεπιστημίου όπως τους εξυπηρετητές βίντεο καθώς και το υψηλής ταχύτητας δίκτυο κορμού και διανομής ώστε να παρέχει μια εύχρηστη και πλούσια εμπειρία στο χρήστη.
 • Τα βίντεο αναρτώνται στην υπηρεσία βίντεο κατά απαίτηση εφόσον συμφωνούν οι υπεύθυνοι δημιουργοί.
 • Εκπομπή διαλέξεων σε μορφή βίντεο με την δυνατότητα παράλληλης εμφάνισης του ομιλητή και των διαφανειών. Η εκπομπή συνοδεύεται από διαφάνειες τύπου Powerpoint οι οποίες να εναλλάσσονται σε συγχρονισμό με το βίντεο.
 • Ημερολόγιο για την παρακολούθηση των προγραμματισμένων ζωντανών ή προηγούμενων μεταδόσεων.

 

Βίντεο Κατ’ απαίτηση – Ανάρτηση βίντεο από τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, που διαθέτουν λογαριασμό στον Κεντρικό Κατάλογο Χρηστών του Πανεπιστημίου (LDAP) και δυνατότητα διάθεσης του προς όλους ή μόνο προς τους χρήστες του Πανεπιστημίου.

Προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Ευκολία αναζήτησης και παρακολούθησης βίντεο
 • Ευελιξία στην κατηγοριοποίηση  βίντεο
 • Σύνδεση με Blogs και προσωπικές ιστοσελίδες
 • Αυτοματοποίηση της δημιουργίας μεταδόσεων μέσα από την web διεπαφή της υπηρεσίας και την συμπλήρωση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού προγράμματος (EPG)
 • Εισαγωγή επιλογής chat σε μεταδόσεις.
 • Παρακολούθηση προηγούμενων ζωντανών μεταδόσεων εφόσον είναι διαθέσιμες από τους αντίστοιχους διοργανωτές.

 

Εργαστήριο βίντεο (video bab), προσφέρονται:   

 • Ειδικά διαμορφωμένοι σταθμοί εργασίας για την επεξεργασία βίντεο και ήχου και παρουσιάσεων
 • Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (NLE) για το μοντάζ των εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών τίτλων βίντεο ή ήχου
 • Λογισμικό για τον συγχρονισμό βίντεο διαλέξεων με διαφάνειες
 • Εκπαίδευση στην χρήση του λογισμικού επεξεργασίας βίντεο
 • Εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού βιντεοσκόπησης και ζωντανών μεταδόσεων

Η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού εμφανίζεται στο σύστημα κρατήσεων εξοπλισμού εργαστηρίου βίντεο που μπορείτε να δείτε από εδώ.

 

 

Ζωντανές Μεταδόσεις

 

Για τη χρήση των Κεντρικών Υπηρεσιών  Βίντεο ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω.

 1. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση στο https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/.
 2. Δικαίωμα αίτησης έχουν τα μέλη ΔΕΠ, Ερευνητικό και Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος.
 3. Στη περίπτωση ζωντανής μετάδοσης
  1. Αιτήματα για ζωντανές μεταδόσεις αποστέλλονται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής.  Τα υπογεγραμμένα αιτήματα αποστέλλονται με e-mail στο: helpdesk (at) uoc.gr. 
 • Υπόδειγμα αίτησης:
  • « ... Αιτούμαστε την ζωντανή μετάδοση της [όνομα εκδήλωσης ] μέσα από την σελίδα των υπηρεσιών βίντεο του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης [http://video.ucnet.uoc.gr/live] με τα ακόλουθα στοιχεία :
  • Τίτλο μετάδοσης:
  • Ημερομηνία:
  • Ώρα Έναρξης:
  • Ώρα Λήξης Μετάδοσης: *
  • Περιγραφή:
  • Σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:
  • Στοιχεία τεχνικού που θα αναλάβει την υποστήριξη της μετάδοσης:
  • Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής.      ... »
  • *Δηλώνεται η πιθανότερη πραγματική ώρα λήξης της εκδήλωσης και όχι η προγραμματισμένη γιατί μετά την παρέλευση της προγραμματισμένης ώρας λήξης της μετάδοσης η ανάρτηση της μετάδοση κλείνει και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και τροποποίησης της ώρας λήξης. Σε περίπτωση που χρειαστεί τροποποίηση της ώρας λήξης της μετάδοσης θα πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία ζωντανών μεταδόσεων τουλάχιστον 60 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα λήξης.
 1. H αίτηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες (δέκα εργάσιμες μέρες) νωρίτερα ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την κράτηση των απαραίτητων πόρων, την διενέργεια των δοκιμών και επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται και το όνομα του Τεχνικού που θα αναλάβει όλα τα τεχνικά θέματα της μετάδοσης από τη πλευρά των διοργανωτών.  Μέσα από την διαδικασία εξυπηρέτησης της αίτησης θα του αποσταλούν τεχνικές οδηγίες για το στήσιμο του εξοπλισμού και τον ορισμό δοκιμαστικών μεταδόσεων.
 2. Οδηγίες για την τεχνική προετοιμασία μιας ζωντανής μετάδοσης θα βρείτε στο εγχειρίδιο ζωντανών μεταδόσεων των υπηρεσιών βίντεο (αρχείο σε μορφή pdf)
 1. Ο τεχνικός της  Μονάδας Δικτύων και Επικοινωνιών ενημερώνεται από την ηλεκτρονική αίτηση  για τη χρήση των υπηρεσιών και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.

Απευθύνεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα του Π.Κ.

 

 • Διάθεση βίντεο περιεχομένου στο διαδίκτυο
 • Διαμοιρασμός βίντεο περιεχομένου στο διαδίκτυο
 • Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενων φορέων
 • Ζωντανές μεταδόσεις Τηλεδιασκέψεων
 • Εκπομπή βίντεο διαλέξεων στο διαδίκτυο (ζωντανά ή βιντεοσκοπημένα).
 • Επεξεργασία βίντεο και ηχητικών εγγραφών