Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών, πρώην Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων, εντάσσεται στο Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το ΚΕΔ είναι οι ακόλουθες:

  • Σχεδιασμός και λειτουργία δικτύων  
  • Ανάπτυξη και διάθεση δικτυακών υπηρεσιών, όπως ονοματολογία, διευθυνσιοδότηση, email, υπηρεσία καταλόγου κ.λπ.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών web
  • Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης
  • Υπηρεσίες καταγραφής – βίντεο υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες αποθέσης, επεξεργασίας, διάθεσης συνόλων ανοιχτών δεδομένων (datasets)