Η υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης παρέχει στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και σε επισκέπτες, την δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και το Διαδίκτυο.
Η υπηρεσία παρέχεται με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και εξυπηρέτηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού χρηστών, καλύπτοντας χώρους αυξημένης συνάθροισης καθώς και σημεία έντονης ακαδημαϊκής λειτουργίας (Αμφιθέατρα, Κυλικεία, Βιβλιοθήκες κλπ). Σταδιακά η κάλυψη θα επεκτείνεται, με την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και σε άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.

Mέσω του διεθνούς δικτύου περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, eduroam, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, χρήστες από όλη την Ευρώπη, έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης. Xρήστες στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης που προέρχονται από άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο με τους κωδικούς που τους διαθέτει το ίδρυμα τους.
Το eduroam μέσω της πολιτικής του, εξασφαλίζει την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων του χρήστη και προσδιορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, που ευνοεί την ανταλλαγή υπηρεσιών και διευκολύνει τους χρήστες όταν αυτοί βρίσκονται σε ξένα ιδρύματα.
Για να είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου του Ιδρύματος. Εάν διαθέτετε λογαριασμό αλλά δεν έχετε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, παρακαλώ όπως συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση myaccount.uoc.gr και αλλάξετε τον κωδικό σας.

 

Η προμήθεια του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης (wireless access points) χρηματοδοτήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος καθώς και από αναπτυξιακά προγράμματα (75% Γ’ ΚΠΣ και 25% Εθνικούς πόρους) στα οποία συμμετείχε το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων (ΚΕΔ) όπως το πρόγραμμα με τίτλο «Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης» της Πρόσκλησης 84.
Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και του δικτύου και των υπηρεσιών του γενικότερα, η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη με τη χρήση λογαριασμού για κάθε χρήστη (username, password). Τα στοιχεία λογαριασμού του χρήστη βρίσκονται αποθηκευμένα στη Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) και αντλούνται μέσω υπηρεσίας ταυτοποίησης (radius).
Το ασύρματο δίκτυο ακολουθεί το πρότυπο 802.11b/g/n που χρησιμοποιεί την ελεύθερη ζώνη των 2.4 Ghz σε ταχύτητες μέχρι 54 Mbps. Η εκπομπή σε αυτή την συχνότητα είναι εγκεκριμένη τόσο από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, όσο και από την ΕΕΤΤ.
Δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία έχουν άμεσα όλοι οι χρήστες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία Καταλόγου του ιδρύματος, μέλη ΔΕΠ και προσωπικό (ο λογαριασμός είναι ίδιος με αυτόν της υπηρεσίας dial-up). Η παροχή της υπηρεσίας στους φοιτητές είναι επίσης εφικτή εφόσον τα στοιχεία τους καταχωρηθούν στην Υπηρεσία Καταλόγου.