Εμφάνιση των στατιστικά από των αριθμό των αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης :

 • Συγκεντρωτικά στατιστικά ομαδοποιημένα σε τρίμηνα για το σύνολο των δελτίων που έχουν εξυπηρετηθεί
 • Κίνηση δελτίων που έχουν εξυπηρετηθεί ανά Τμήμα με δίμηνη περίοδο αναφοράς

 

Ακολουθούν τα στατιστικά από αριθμό των αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ομαδοποιημένα σε τρίμηνα.

 • Απο 01/10/2019 έως και 31/12/2019 οι αριθμοί αιτημάτων ανά Τμήμα σε εικόνα jpg  και ανά κατηγορία αιτήματος σε εικόνα jpg.
 • Απο 01/07/2019 έως και 30/09/2019 οι αριθμοί αιτημάτων ανά Τμήμα σε εικόνα jpg  και ανά κατηγορία αιτήματος σε εικόνα jpg.
 • Απο 01/04/2019 έως και 30/06/2019 οι αριθμοί αιτημάτων ανά Τμήμα σε εικόνα jpg  και ανά κατηγορία αιτήματος σε εικόνα jpg.
 • Απο 01/01/2019 έως και 31/03/2019 οι αριθμοί αιτημάτων ανά Τμήμα σε εικόνα jpg  και ανά κατηγορία αιτήματος σε εικόνα jpg.
 • Απο 01/10/2018 έως και 31/12/2018 οι αριθμοί αιτημάτων ανά Τμήμα σε εικόνα jpg  και ανά κατηγορία αιτήματος σε εικόνα jpg.
 • Απο 01/07/2018 έως και 30/09/2018 οι αριθμοί αιτημάτων ανά Τμήμα σε εικόνα jpg  και ανά κατηγορία αιτήματος σε εικόνα jpg.
 • Απο 01/04/2018 έως και 30/06/2018 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/01/2018 έως και 31/03/2018 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/10/2017 έως και 31/12/2017 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/07/2017 έως και 30/09/2017 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/04/2017 έως και 30/06/2017 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/01/2017 έως και 31/03/2017 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • 2016: Συνολικός αριθμός Δελτίων σε μορφή σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF
 • Απο 01/10/2016 έως και 31/12/2016 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/07/2016 έως και 30/09/2016 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/04/2016 έως και 30/06/2016 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/01/2016 έως και 31/03/2016 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.
 • Απο 01/10/2015 έως και 31/12/2015 οι αριθμοί αιτημάτων σε εικόνα jpg  και σε μορφή PDF.