Στο Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής.
Η υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk), λαμβάνει και προωθεί προς διεκπεραίωση αιτήματα από τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ή οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σχετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα παρακολουθεί και ενημερώνει για την εξέλιξη της επίλυσης των όποιων αναφερθέντων προβλημάτων.

Υποστήριξη Χρηστών - HelpDesk

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έχει την ευθύνη της προβολής κάθε νέας υπηρεσίας, για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της προς όφελος της λειτουργίας του Ιδρύματος. Αναλαμβάνει την έκδοση οδηγιών χρήσης και ενημερωτικών φυλλαδίων, προσφέρει ηλεκτρονική πληροφόρηση μέσω ειδικών δικτυακών υπηρεσιών (www), απαντά σε ερωτήσεις χρηστών.

Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις  9  το πρωί ως τις 1:15 το απόγευμα και υποστηρίζει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν:

  • Δικτυακές υπηρεσίες (συνδέσεις, μεταφορές, βλάβες, WiFi, VPN, DomainName)
  • Υπηρεσίες Επικοινωνίας & Συνεργασίας (Τηλεφωνία, Βιντεοδιάσκεψη)
  • Υπηρεσίες Πιστοποίησης, Εξουσιοδότησης & Ασφάλειας (LDAP, SSO, Ψηφιακά Πιστοποιητικά, ασφάλεια δικτύου)
  • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης
  • Υπηρεσίες μέσω συνεργαζόμενων φορέων (ΕΔΕΤ, όπως Εύδοξος, EduRoam, Δίοδος κλπ.)
  • Κέντρο Δεδομένων (http://ucdc.uoc.gr/)

Επικοινωνία
Η υποβολή αιτήσεων, αιτημάτων και οι δηλώσεις βλαβών και προβλημάτων δικτύου κορμού, πρόσβασης και δικτυακών υπηρεσιών από τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής αιτημάτων που έχει αναπτυχθεί με ίδια μέσα.

Υποστήριξη Χρηστών - HelpDesk

Για έκτακτες περιπτώσεις βλαβών δικτύου που επηρεάζουν τη διασύνδεση κτιρίων και δικτυακού κορμού μπορείτε να καλείτε το 2810 393312.

Η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11  το πρωί ως τις 1:00 το απόγευμα. Aιτήματα κεντρικά προσφερόμενων υπηρεσιών και αναφορές προβλημάτων υποβάλλονται στην σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr, με  email στο  helpdesk@uoc.gr  και με fax στο 2810393318.

Για παρατηρήσεις, σχόλια και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας διαμέσου της διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μας: helpdesk@uoc.gr